01
02
03
04
05
06
07
08
09
1차 예약불가
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
10
1차 예약불가
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
11
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
12
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
13
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
14
15
16
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
17
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
18
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
19
1차 예약불가
2차 예약불가
3차 예약불가
4차 예약가능
20
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
21
22
23
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
24
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
25
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
26
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
27
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
28
29
30
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
31
1차 예약가능
2차 예약가능
3차 예약가능
4차 예약가능
01
02
03
04
구분 시간
1차 09:30~11:30
2차 13:00~15:00
3차 15:30~17:30
4차 19:00~21:00